Over OPBL

Over Rianne

 

Rianne heeft zelf jaren voor de klas gestaan en studeerde in 2013 af als orthopedagoog op de Vrije Universiteit van Amsterdam. Inmiddels heeft zij ruime ervaring opgebouwd  op het speciaal en regulier basisonderwijs, voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs. Haar specialisaties zijn:


- passend onderwijs;

- ondersteuning van kinderen/jongeren en ouders/scholen bij vraagstukken omtrent seksuele diversiteit en genderidentiteit (LHBTIQ+);

- seksuele ontwikkeling bij kinderen en jongeren;

- beeldoaching (voor het kind/de jongere, een klas of de leerkracht);

- verminderen van angstproblemen en depressieve klachten;

- versterken van sociaal-emotionele vaardigheden en veerkracht;

- leren omgaan met hoogsensitiviteit;

- leren omgaan met prestatiedruk/stress;

- leren omgaan met rouw en verlies.


Missie

 

Ons doel is om de ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren. Ieder mens kent zijn problemen en (on)mogelijkheden, maar er zijn ook altijd sterke kanten. Wij willen het welzijn bevorderen door deze kanten te versterken. Dit doen wij door onderzoek, behandeling en/of training (individueel of in groepsverband) in te zetten. Wij richten ons daarbij hoofdzakelijk op de leeftijd van 0 t/m 18 jaar, maar wij kunnen ook meedenken, gesprekken voeren of ondersteunen bij het zoeken van passende hulpverlening bij personen van 18+. 


Werkwijze

 

Na een intakegesprek komen wij tot een advies. Dit kan zijn: onderzoek doen om een beeld te vormen over de ontwikkeling van het kind/de jongere, een traject van behandeling, begeleidingsgesprekken voor ouder(s) of een training. Wij bieden een veilige, oordeelvrije setting waar iemand mag zijn wie hij/zij is (of wil zijn). Wij kijken en werken systemisch, wat wil zeggen dat wij de context van het gezin en de school meenemen in de adviezen. Wij werken vanuit principes uit oplossingsgericht werken, cognitieve gedragstherapie, acceptance and commitment therapy, systeemtherapie, imaginatie en rescripting en provocatieve coaching.

OVER OPBL