Diensten

Trainingen


Wij bieden onderstaande trainingen voor jongeren. Het gaat om 8 wekelijkse bijeenkomsten met maximaal 6 leerlingen. 


- leren omgaan met druk/stress (preventie burn-out)

- bevorderen gezonde seksuele ontwikkeling (preventie loverboys)

- versterken sociaal-emotionele vaardigheden (preventie angst)


Voor leerkrachten bieden wij onderstaande trainingen om persoonlijke veerkracht en psychologische flexibiliteit te versterken.


- Veerkracht voor de Leerkracht © (1 bijeenkomst van 2 uur, klik hier)

- ACT-training (8 bijeenkomsten van 2,5 uur, klik hier)

Diagnostiek


Als school of ouders vragen hebben over de ontwikkeling van een kind/jongere kan er onderzoek worden gedaan. Onderzoek richt zich bijvoorbeeld op de cognitieve capaciteiten (IQ), executieve functies en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. 


Afhankelijk van de vraag worden er testen en/of vragenlijsten afgenomen. Soms is het wenselijk om ook een observatie in de klas te doen. Onze intentie is om het kind/de jongere goed in beeld te brengen en aan de hand daarvan een aantal realistische, handelingsgerichte adviezen te geven.

DIENSTEN

Behandeling


Wanneer een kind/jongere bij ons wordt aangemeld, inventariseren wij na een intakegesprek wat voor traject wenselijk is. Soms zal de nadruk liggen op de behandeling van het kind/de jongere zelf, soms zal bij de nadruk meer liggen op het begeleiden van de ouders (bij jongere kinderen). Wij helpen uw kind graag verder bij:


- angsten zoals sociale angst of faalangst

- somberheid, depressieve klachten

- teruggetrokken gedrag, onzekerheid

- rouw en verlies

- omgaan met anderen

- identiteitsontwikkeling (algemeen, coming out, seksualiteit en gender)

Consultatie


Soms loop je als ouders of school even vast of heb je vragen over hoe je het best om kunt gaan met bepaalde uitdagingen op dat moment. Wij denken dan graag met je mee!


Ouders: neem gerust contact op bij opvoedvragen en/of advies m.b.t. onderwijs.

School: laat het ons weten als wij iets kunnen betekenen in de zin van training, psycho-educatie, beeldcoaching, sparren over complexe casussen.


Consultatie kan bestaan uit één of meerdere gesprekken/bijeenkomsten.