Werkwijze behandeltraject


Wanneer u denkt dat Rianne iets kan betekenen voor uw kind, plannen we een intakegesprek. Hierin proberen we met elkaar uw vragen goed in beeld te brengen en verwachtingen helder te krijgen. Als uw vragen goed aansluiten bij Rianne's expertise, maken we afspraken over een behandeltraject. Rianne richten ons op de leeftijd 0 t/m 18 jaar, maar kan ook meedenken, gesprekken voeren of ondersteunen bij het zoeken van passende hulp bij personen van 18+.

Inhoud behandeltraject


Wanneer een kind/jongere wordt aangemeld, wordt na een intakegesprek bepaald wat voor traject wenselijk is. Soms zal de nadruk liggen op de behandeling van het kind/de jongere zelf, soms zal bij de nadruk meer liggen op het begeleiden van de ouders (bij jongere kinderen). Rianne kijkt en werkt systemisch, wat wil zeggen dat zij de context van het gezin en de school meeneemt in het traject. Er wordt gewerkt vanuit principes uit oplossingsgericht werken, cognitieve gedragstherapie, acceptance and commitment therapy, systeemtherapie, trauma en hechting. Soms wordt diagnostiek ingezet om een kind/jongere goed in beeld te brengen, wat helpend kan zijn voor de behandeling.

Consultatie


Soms loop je als ouders of school vast of heb je vragen over hoe je het best om kunt gaan met bepaalde uitdagingen op dat moment. Ook dan denkt Rianne graag met je mee (zonder dat hier direct een behandeltraject aan wordt gekoppeld). Neem gerust contact op bij opvoedvragen en/of advies


Organisaties: laat het ons weten als wij iets kunnen betekenen in de zin van scholing, psycho-educatie, beleid, begeleiding bij specifieke casussen. Consultatie kan bestaan uit één of meerdere gesprekken/bijeenkomsten.

DIENSTEN