Praktisch

PRAKTISCHE INFO

In de kaders hieronder vindt u de tarieven voor onze verschillende diensten. 

Onze diensten vallen niet onder vergoede zorg. Er is geen wachtlijst bij de praktijk.

Lees onder de tarieven verder over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, beroepsgeheim en klachten,

Trainingen

 

Bel of mail ons vrijblijvend voor een offerte bij interesse in één van onze trainingen voor jongeren of voor volwassenen!

Consultatie

 

Voor een los consult van 45 minuten rekenen wij €85. Soms zijn meerdere consultaties wenselijk om tot een passend advies te komen. Dit stemmen wij uiteraard met u af.

Behandeling

 

Na een intakegesprek komen wij tot een advies over een vervolg. Wanneer een behandeltraject wenselijk is, geven wij een indicatie van het aantal behandelingen. Wij rekenen €85 voor een behandelmoment van 45 minuten.

Diagnostiek

 


IQ-onderzoek

Intake, afname IQ-test, onderzoeksverslag, adviesgesprek

€495


Sociaal-emotioneel onderzoek

Intake, afname vragenlijsten/testen, verslag, adviesgesprek

€495


Observatie en advies

Intake, observatie in de klas, verslag, adviesgesprek

€350


Onderzoek executieve functies

Gesprek leerling, afname vragenlijsten, verslag, adviesgesprek

€350


Soms is het wenselijk om bovenstaande onderzoeken te combineren. Uiteraard is dit mogelijk. Bel of mail gerust om af te stemmen over de inhoud en het tarief.


Wij doen geen onderzoek naar dyslexie/dyscalculie en stellen geen diagnoses (zoals ADHD, ASS, enz.).


Beroepscode en algemene voorwaarden

Wij zijn BIG geregistreerd. Wij zijn aangesloten bij de NVO en gebruiken de beroepscode van de NVO als leidraad voor ons beroepsmatig handelen. Er wordt gebruik gemaakt van de Algemene Voorwaarden van de NVO


Roze hulpverlening

Wij zijn te vinden op rozehulpverlening.nl, wat wil zeggen dat wij affiniteit en ervaring hebben met hulpverlening aan LHBTIQ cliënten. Wij staan positief tegenover roze leefstijlen en hebben kennis van de manier waarop dit van invloed kan zijn op iemands leven.


Persoonsgegevens

Van iedere cliënt wordt een persoonlijk dossier aangelegd met persoonsgegevens, de plannen en werkaantekeningen. Niemand anders dan wij zelf hebben toegang tot het dossier. Deze gegevens worden na afronding van een traject 15 jaar bewaard. Na deze periode wordt het dossier vernietigd. U heeft recht het dossier in te zien en u kunt schriftelijk een verzoek indienen om het dossier, of delen ervan, te vernietigen. 


Beroepsgeheim

Wij hebben beroepsgeheim. Dit houdt in dat wij nooit zonder toestemming informatie over de cliënt delen met anderen. Wanneer het wenselijk is om informatie te delen (bijvoorbeeld met school of als er sprake is van doorverwijzing) vragen wij hiervoor altijd schriftelijk toestemming. Het kan wel voorkomen dat we de situatie van de cliënt vertrouwelijk en anoniem bespreken met collega's.


Klachten

Als u een klacht heeft of ergens ontevreden over bent, hopen wij dit altijd van u te horen. Wij nemen dit serieus en hopen samen met u tot een oplossing te komen. Als u zich niet kunt vinden in de oplossing, kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (www.nvo.nl).