Missie

 

Als je kind "buiten de norm" valt, worden zij/hij/hen/die en jij/jullie als ouder(s) soms geconfronteerd met grote uitdagingen. Denk hierbij aan psychosociale klachten bij het kind/de jongere, negatieve reacties uit de omgeving, moeilijkheden op school, enz. Mijn doel is om kinderen/jongeren en hun ouder(s)/verzorger(s) te ondersteunen bij deze uitdagingen, hun welzijn te bevorderen en te helpen bij de zoektocht naar zichelf. Dit doe ik door in een behandeltraject te werken aan gevoelens van onzekerheid, versterken van het zelfbeeld en het leren omgaan met reacties van anderen. Ik bied een veilige, oordeelvrije setting waar iemand mag zijn wie zij/hij/hen/die is (of wil zijn).  


- ondersteuning van kinderen/jongeren en ouder(s)/opvoeder(s) bij vraagstukken omtrent seksuele diversiteit en genderidentiteit (LHBTIQ+);

- seksuele ontwikkeling bij kinderen en jongeren;

- verminderen van angstproblemen en depressieve klachten;

- versterken van sociaal-emotionele vaardigheden en veerkracht;

- leren omgaan met hoogsensitiviteit;

- leren omgaan met rouw en verlies;

- onderwijs: scholing LHBTIQ+, individueel traject LHBTIQ (consultatie, begeleiding).


Over Rianne

 

Rianne heeft jaren voor de klas gestaan en studeerde in 2013 af als orthopedagoog

op de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij heeft sindsdien ruime ervaring opgebouwd in  het onderwijs, maar zag in haar persoonlijke omgeving ook dat niet iedereen "zomaar" zichzelf kan zijn (zeker op de Veluwe). Dus  startte zij in 2015 haar praktijk om juist deze doelgroep te helpen. Haar specialisaties zijn:OVER RIANNE